top of page

Mina tjänster

Partner åt Tuff

Drömmer du om en organisation med lyhörda chefer, självgående medarbetare och en kultur präglad av öppenhet och tillit?

Vi utbildar och handleder i en effektiv metodik som resulterar i lyhörda ledare, självgående medarbetare, bättre resultat i klientarbete, till exempel med arbetssökande, elever inom socialtjänsten eller vården. Tillsammans skapar vi ett gynnsamt och öppet klimat som bygger på tillit och delaktighet.

Ta gärna kontakt med mig eller besök www.tuffledarskapstraning.se

Coaching by Heart

Letar du efter någon förändring i ditt liv, känner du att det är något som hindrar dig att gå vidare, något som skaver i dig och som du inte kan komma i kontakt med? Då är Coaching by Heart rätt eftersom den ger dig insikter som förändrar på djupet.

Coaching sker via telefon för du ska ha möjlighet att vara hemma ostörd och i ett avslappnat tillstånd. Vi bokar in ett GRATIS kartläggningssamtal cirka en halv timme där vi pratar om vad är det som står i vägen för dig och vad vill du åstadkomma. Utifrån det samtalet skräddarsyr vi ett koncept som passar dig bäst. 


Kontakt & Samarbetspartners

Kontakt & Sociala Medier

Samarbetspartners

bottom of page